Jump to content

Бурятские песни (2008) MP3


Recommended Posts

Бурятские песни (1990-2007) MP3

Страна: Россия

Жанр: бурятские

Формат: MP3

Треклист:

Aлтан дэлхэйн жама ёhоор.mp3 4 мин 25 сек

Адуушанай дуун.mp3 1 мин 40 сек

Албатаев В. - Унтаршагуй тyдэг.mp3 3 мин 8 сек

Албатаев В. - Эжымни.mp3 3 мин 34 сек

Албатаев Владимир - Ерэхээ яагаш.mp3 1 мин 55 сек

Амар Сайн - `гэсэр` (Отрывок Из Эпоса).mp3 4 мин 59 сек

Амар Сайн - `гэсэр`. Война Между Тэнгриев.mp3 6 мин 39 сек

Амар Сайн - Абэн Тоонто.mp3 5 мин 12 сек

Амар Сайн - Алтай Хангайн Магтаал.mp3 3 мин 24 сек

Амар Сайн - Алхан Уулын Магтал.mp3 3 мин 12 сек

Амар Сайн - Алханын Шулуудын Аялганууд.mp3 2 мин 46 сек

Амар Сайн - Богдо Дунжэн Гарбын Магтаал.mp3 3 мин 51 сек

Амар Сайн - Буряэд Лимбын Аялга.mp3 4 мин 7 сек

Амар Сайн - Жонон Хара Морины Магтаал.mp3 3 мин 47 сек

Амар Сайн - Сансарын Хурдэ.mp3 4 мин 3 сек

Амар Сайн - Сахюур Мунгэн Саяамни.mp3 2 мин 57 сек

Амар Сайн - Ундэр Уулануудэн Магтаал.mp3 5 мин 32 сек

Амар Сайн - Уулэн Бор.mp3 2 мин 36 сек

Амар Сайн - Хоомээн Дурбэн Турэл.mp3 8 мин 6 сек

Амар Сайн - Элеэ Бургэд.mp3 4 мин 36 сек

Амар Сайн - Юуртэмсын 12 Жэлнууд.mp3 2 мин 43 сек

АЮРЖАНАЕВА - Аша Yрынь Харюулhайб, ПАНТАЕВ.MP3 3 мин 51 сек

АЮРЖАНАЕВА - Захяа дуун, ДАМИРАНОВ ,ЧИМИТОВ.MP3 4 мин 29 сек

АЮРЖАНАЕВА - Уулын харгы зурынал, МАНЖИГЕЕВ.mp3 2 мин 17 сек

АЮРЖАНАЕВА - ХYнэй наhан.MP3 3 мин 10 сек

АЮРЖАНАЕВА - Хулеэлгэн, ДАМИРАНОВ.MP3 5 мин 22 сек

АЮРЖАНАЕВА - Хусэл, ЦЫРЕНДАШИЕВ, ДАМБАЕВ.MP3 3 мин 58 сек

АЮРЖАНАЕВА - Энхэрэл.MP3 4 мин 3 сек

Аюржанаева Х., Батодоржиев Б. - Улаан-Удэмни .mp3 4 мин 32 сек

Аюржанаева Хажидма - Дуулгыш намдаа.mp3 3 мин 54 сек

Аюржанаева Хажидма - Намар.mp3 2 мин 42 сек

Аюржанаева Хажидма - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 14 сек

Аюржанаева Хажидма - Убэр зоохой.mp3 3 мин 55 сек

Аюржанаева Хажидма - Улаан-Yдэ тухай дуун.mp3 3 мин 11 сек

Аюржанаева Хажидма - Хyлеэлгэн.mp3 5 мин 19 сек

Аюржанаева Хажидма - Эгэшэ аха хоёрни 2492.mp3 3 мин 58 сек

Аюржанаева Хажидма - Эжынгээ тyрэhэн нютагтаа.mp3 6 мин 25 сек

Аба эжын захяа БНП Бадма Ханда Аюшеева.mp3 2 мин 20 сек

Алтан Уула П Дамиранов Н Артугаева исп Б Х Аюшеева.mp3 4 мин 45 сек

Ангуушанай дуун(Хууяа шэлэ).mp3 3 мин 28 сек

Аюшеева Б-Х., Бадлуев Д.-2 - hанааб шамайгаа.MP3 4 мин 55 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Наян наваа.mp3 4 мин 20 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Сагаатай голни.mp3 3 мин 14 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Тэнгэриин долоон yбгэдyyд.mp3 3 мин 37 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Шэбэртэ.mp3 4 мин 6 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Эжыдээ-2.mp3 4 мин 46 сек

Аюшеева Бадма-Ханда.mp3 4 мин 23 сек

Загаhатамнай мэндэ П Дамиранов В Тугдэмэй Б Х Аюшеева.mp3 3 мин 30 сек

Хадын хажуугаар БНП Б Х Аюшеева.mp3 2 мин 29 сек

Хадын хажуугаар.mp3 2 мин 34 сек

Хамер хахархай (Шог дуун).mp3 1 мин 21 сек

Шог дуун БНП Б Х Аюшеева.mp3 1 мин 23 сек

Бадлуев Дандар-2.mp3 3 мин 38 сек

Бадмацыренов Ж-Баярма Раднаева -Захяа дуун- П Дамиранов- Г .mp3 3 мин 46 сек

Бадмацыренов Ж. - Тэбхэр сагаан табин наhан.mp3 4 мин 0 сек

Бадмацыренов Ж. - Эгэтын Адаг.mp3 3 мин 28 сек

Бадмацыренов Жаргал - Аба эжыдээ.mp3 2 мин 55 сек

Бадмацыренов Жаргал - Бурятия.mp3 3 мин 23 сек

Бадмацыренов Жаргал - Галтай.mp3 3 мин 59 сек

Бадмацыренов Жаргал - Захяа дуун.mp3 3 мин 44 сек

Бадмацыренов Жаргал - Зурхэн.mp3 4 мин 16 сек

Бадмацыренов Жаргал - Мэдэгмааша.mp3 1 мин 49 сек

Бадмацыренов Жаргал - Ошор булагни.mp3 3 мин 33 сек

Бадмацыренов Жаргал - Сагаалган.mp3 3 мин 27 сек

Бадмацыренов Жаргал - Хyyхэн дyyхэй.mp3 2 мин 21 сек

Бадмацыренов Жаргал - Хyнэй наhан.mp3 4 мин 8 сек

Бадмацыренов Жаргал - Элдин хонгор Улхааса.mp3 5 мин 7 сек

Бадмацыренов Жаргал - Эльдин нэмэhэг хабарнай.mp3 4 мин 32 сек

Бадмацыренов Жаргал -Айлшантай айл шаргалтай.mp3 2 мин 51 сек

Жаргал Бадмацыренов - Бурятия моя А.Андреев М.Чойбонов .mp3 3 мин 16 сек

Базаров Б. - Хyхы шубуун донгодоо.mp3 3 мин 19 сек

БАЛДАКОВ - Байсын шулуун.MP3 2 мин 38 сек

БАЛДАКОВ - Баргажан.mp3 3 мин 52 сек

Бальжинимаев Д.-Азатйб даа .mp3 2 мин 27 сек

Бальжинимаев Д.-Сэрэгтэ мордохо.mp3 2 мин 44 сек

Бальжинимаев Д.-Хахасахагуй дуран.mp3 3 мин 29 сек

Бальжинимаев Данзан - Намжаа удэшэ.mp3 4 мин 16 сек

Бальжинимаев Данзан - Танил бэшэл хоер аад .mp3 2 мин 47 сек

Бальжинимаевы Данзан и Бэлигма - Хахасаагуй дуран.mp3 3 мин 23 сек

Батодоржиев Б., Аюржанаева Х. - Аба эжыдээ.mp3 2 мин 10 сек

Батодоржиев Б., Аюржанаева Х. - Минии нютаг.mp3 3 мин 1 сек

БАТОДОРЖИЕВА Арюна - Энэ наhан.MP3 3 мин 48 сек

Батодоржиевы - Дуранайм эхин инагхам шамhаа - 4857 .mp3 3 мин 55 сек

Батодоржиевы А. и Б..mp3 4 мин 13 сек

Батодоржиевы Баир и Арюна - Би шамдаа - коррекция.mp3 3 мин 53 сек

Батодоржиевы Баир и Арюна - Би шамдаа ерээб.mp3 3 мин 57 сек

Батсух Эрдэни.mp3 3 мин 47 сек

Батсух -Уелхэ наhан.mp3 2 мин 20 сек

Батсух -Ши талаанши.mp3 4 мин 13 сек

Батсух -Эрмэлзэл.mp3 2 мин 59 сек

Батсух Эрдэни - Мунхэ дуран.mp3 3 мин 43 сек

Батсух Эрдэни - Нютаг.mp3 2 мин 52 сек

Батсух Эрдэни - Ши наhанайм талаанши.mp3 4 мин 12 сек

Ц.Шойжонимаев,Н.Артугаева Унгэтэ сэнхир дэлхэйдэрэ исп Эрдэн.mp3 3 мин 46 сек

Эрдэни Батсух Зохид.mp3 2 мин 39 сек

Баянхан Хэжэнгэ.mp3 2 мин 48 сек

БАЯРТУЕВ - Джарун Хашор.mp3 5 мин 46 сек

Бороев Александр - Агамнай.wav 4 мин 42 сек

Бороев Александр - Агамнай.wav 4 мин 42 сек

Бочиктоев Д-Д. - Ленхобо.mp3 4 мин 7 сек

БУДАЕВ - Хани нухэд.mp3 5 мин 8 сек

Будаев Б. - Наhанай ошолго.mp3 4 мин 14 сек

Будаев Батор - Уулахан Барханайм орой дээгyyр.mp3 4 мин 7 сек

Будаева Н. - Эжы аба хоернай.mp3 2 мин 27 сек

БУДАЕВА Наталья - Инагай захяа, ПАВЛОВ.mp3 2 мин 33 сек

БУДАЕВА Наталья - Ургы, ДАМИРАНОВ.mp3 2 мин 59 сек

БУНЕЕВА Светлана - Холын харгыда.MP3 3 мин 6 сек

Бунеева Светлана, Борисов Владимир - Байгал далай.mp3 2 мин 12 сек

Бурхиев Р. - Дангинамни.mp3 4 мин 26 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Бэшэг (сл. З.Мункуевой).MP3 4 мин 1 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Жэргэмэл (сл.Ш-Н.Цыденжапова).MP3 2 мин 28 сек

Бурхиев Ринчин - Мунхэл даа - 5512.mp3 2 мин 35 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Сагаалганар (сл. Х.Галсановой).MP3 2 мин 58 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Улаалзай (сл. Д.Доржогутабай).MP3 2 мин 19 сек

Бурхиев Ринчин - Уурэй сайхын урда тээ - 4724.mp3 2 мин 0 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Эдир наhан унгэроол даа (сл. Д.Доржогутабай.MP3 4 мин 5 сек

Бухаев В..mp3 4 мин 20 сек

Гимн Бурятии - ОНИ.mp3 3 мин 4 сек

Абын hэшхэл П.Дамиранов Б.Юндунова Д.Дашиев1996.mp3 5 мин 8 сек

Анаа нютаг Аламни П.Дамиранов Ц.Хамаев Д.Дашиев1999.mp3 4 мин 28 сек

Время П.Дамиранов Дондок Улзытуев Д.Дашиев1999.mp3 3 мин 15 сек

Ганса наhан П.Дамиранов Д.УлзытуевД.Дашиев1996.mp3 4 мин 37 сек

Гэсэрэй магтаал П.Дамиранов С.Чагдуров Д.Дашиев1998.mp3 3 мин 37 сек

Дала наанай далай П.Дамиранов Ч.Гуруев Д.Дашиев 2001.mp3 4 мин 43 сек

ДАШИЕВ - Абын hэшхэл.mp3 5 мин 10 сек

ДАШИЕВ - О родной земле,АНДРЕЕВ.mp3 3 мин 36 сек

ДАШИЕВ - Хориин аймаг.MP3 3 мин 15 сек

Дашиев Д Дуран тухай дуун Цырендашиев Улзытуев Д.mp3 3 мин 41 сек

Дашиев Д Захяа дуун П Дамиранов Чимитов.mp3 5 мин 2 сек

Дашиев Д Инзагатын вальс Ю Ирдынеев-М Чойбонов.mp3 2 мин 58 сек

Дашиев Д Эжымни Андреев.mp3 3 мин 52 сек

Дашиев Д-Ганса наhан П Дамиранов Улзытуев.mp3 4 мин 32 сек

Дашиев Дугаржаб - Буряад оронайм соло.mp3 2 мин 53 сек

Дашиев Дугаржаб - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 54 сек

Дашиев Дугаржаб - Хани нухэд .mp3 4 мин 38 сек

Дашиев Дугаржаб - Хориин.mp3 3 мин 4 сек

Дашиев Дугаржаб - Эжымни.mp3 3 мин 59 сек

Дашиев Дугаржап-О родной земле на б.яз.mp3 3 мин 41 сек

Дашиев Ташар нютаг Дамиранов Батоев Б.mp3 2 мин 56 сек

Дашиев Турушын дуран.mp3 3 мин 55 сек

Инаг дурая гамнаарай МЗ 2313 А Андреев Г Чимитов Д Дашиев ОБ.mp3 2 мин 34 сек

Инагтаа П.Дамиранов Г.Чимитов Д.Дашиев1998 .mp3 6 мин 23 сек

МЗ-4099 - Эгэтын адаг (Андреев-Г.Чимитов) .mp3 3 мин 51 сек

МЗ-4202 - Гимн 15 буддийским божествам -Дашиев (Ирдынеев-Даш.mp3 21 мин 43 сек

Напев П.Дамиранов Дондок Улзытуев Д.Дашиев1999.mp3 2 мин 37 сек

Ноехомни П.Дамиранов Б.Ботоев Д.Дашиев1996.mp3 2 мин 55 сек

Романс-Я встретил Вас.mp3 3 мин 38 сек

Хорин аймаг МЗ 1914 Б.Цырендашиев Д Жалсараев исп Д Дашиев ф.mp3 3 мин 6 сек

Хэжэнгэмнай П.Дамиранов В.Тугдэмэй Д.Дашиев1998.mp3 4 мин 12 сек

Дашиева Б-Х. - Амаршалгын дуун.mp3 2 мин 9 сек

Доржиева Мэдэгма - Дуран.mp3 3 мин 7 сек

Дугданова Дарима - Харгын заяа.mp3 2 мин 55 сек

Дугданова ДАрима - Хэжэнгэмни.mp3 4 мин 5 сек

Барбагайн шэнээн байхадам -б н п .mp3 2 мин 49 сек

Диск - Ага нютагай домог (Б Балжинимаева).mp3 3 мин 40 сек

Диск - Сэдьхэлэй гуниг (Дамиранов-Очиров).mp3 3 мин 19 сек

Елбонов Михаил - Yргэнхэн Баргажан.mp3 2 мин 55 сек

ЕЛБОНОВ Михаил - Наhанай зургэ харгы.MP3 4 мин 0 сек

Елбонов Михаил - Ольхон (Ойхон)сопр.ОБНИ.mp3 4 мин 41 сек

ЕЛБОНОВ Михаил - Тэнгэриин 7 убгэд.MP3 3 мин 22 сек

Истий дуу. Дууhан нэ тин тин А Моргусов сл И Алексеева М Елб.mp3 3 мин 3 сек

МЗ-2781 Дуран тухай дуун (В Пантаев).mp3 2 мин 20 сек

МЗ-3790 -Дуранай хусэн (Пантаев-Цыденжапов).mp3 2 мин 49 сек

МЗ-3790 -Песня о любви -Начало пути (Пантаев -Пурбуев) .mp3 2 мин 15 сек

МЗ-3790 -Улзы хээрхэнууд (Пантаев -Дагбаев) .mp3 3 мин 27 сек

МЗ-3888 -Минии нютаг (В Пантаев).mp3 2 мин 43 сек

МЗ-4454 (МЗ-3790) - Песня Будамшу (Ю Ирдынеев).mp3 1 мин 50 сек

МЗ-4456-Хабартаа (Пантаев-Дагбаев).mp3 2 мин 36 сек

МЗ-4890 - Ханиин заяа (Чулунхуу).mp3 4 мин 39 сек

МЗ-4890 - Холын од руу харавчих вии дээ хоо(Чинзориг).mp3 3 мин 19 сек

МЗ-4890 Гарын арван хуруу - МНП.mp3 2 мин 13 сек

МЗ-4890 Турсэн нютаг - МНП.mp3 3 мин 22 сек

МЗ-4992 - Кушэгортоо - б н п .mp3 3 мин 18 сек

МЗ-5056- Гоел даа (Пантаев-Д Хобранова).mp3 3 мин 0 сек

МЗ-5290 -Залиршагуй хусэн(Бальжинимаева-Чойбонов).mp3 3 мин 18 сек

МЗ-5335 - Наhанай зургэ (Б Хамаев-Доноев).MP3 4 мин 0 сек

МЗ-5501- Наhанай ошолго(Пантаев-Ц-Д Хамаев).mp3 4 мин 57 сек

МЗ-5521- Хужар (Пантаев-Тапхаев).mp3 3 мин 25 сек

МЗ-5532- Харгын дуун (Дамиранов-Хобраков).mp3 2 мин 46 сек

МЗ-5543- Угнасаа (обр А Бутуханов).mp3 2 мин 41 сек

МЗ-5549 - Курумканский вальс(Горшков-Дамдинов).mp3 3 мин 9 сек

МЗ-5554-Учрах хувьгуй заяа(Цырен-Чимит).MP3 4 мин 17 сек

МЗ-5591- Бу мартаарай (Дамиранов-Ангабаев).mp3 2 мин 3 сек

Ольхон Б Цырендашиев М Елбонов.mp3 4 мин 27 сек

Ольхон(Ойхон)сопр.ОБНИ.mp3 4 мин 41 сек

Сэдьхэлэй дуун П Дамиранов сл Бато-Мунко Очирова исп М Елбо.mp3 3 мин 18 сек

Тэнгэриин 7 убгэдууд (Шойжинимаев-Доржиева).mp3 2 мин 54 сек

Угнаасайн аялга (б н п -обр Ю Ирдынеев.mp3 2 мин 57 сек

Усть - Орда (Пантаев- Петонов).mp3 3 мин 50 сек

Уужамхан (Наранбатоор-Сэрсэгма).mp3 2 мин 40 сек

Уулвн оройгоор харахадам - б н п .mp3 2 мин 52 сек

Жалсанов Жаргал - Нюдэнэй галхан.mp3 3 мин 29 сек

Жалсанова Жаргал - Минии жаргал.mp3 3 мин 34 сек

Жамбалов Саян - Адуушанай дуун.mp3 3 мин 12 сек

Жамбаловы - Буртэ шоно.mp3 4 мин 5 сек

Жамбаловы Звезда Кочевника.mp3 4 мин 57 сек

Жамбаловы Саян и Эржена - Эжэл гансам ерээрэй.mp3 2 мин 33 сек

Эржена и Саян Жамбалова - Мой город над Селенгой В.Усович А..mp3 3 мин 23 сек

Жаргалсайхан, Чингис - Эхэ нютаг.mp3 4 мин 6 сек

Залуу наhан.wav 3 мин 47 сек

Занданов Д. - Yнгын голой дангина.mp3 3 мин 45 сек

Занданов Д., Дамдинжапова Т. - Эжэл гансам ерээрэй.mp3 2 мин 49 сек

Захамин.mp3 2 мин 33 сек

Инаг дураяа гамнаарай.mp3 2 мин 3 сек

Кижинга.MP3 2 мин 55 сек

МАГТААЛ.MP3 7 мин 43 сек

Найдал - Залуу наhан.mp3 3 мин 52 сек

Лхасаранова Нам -Гэсэрэй зурхэн Б Бальжинимаева В Цыдыпова.mp3 2 мин 21 сек

Лхасаранова Н-Инагай дуун .mp3 2 мин 51 сек

Лхасаранова Н. - Хyнэй наhан.mp3 2 мин 27 сек

Лхасаранова Намгар - Сэлгеэ hуниил газаа.mp3 4 мин 2 сек

Лхасаранова Намгар Улалзай Б Бальжанимаева Ш-Х Базарсадаевой.mp3 3 мин 42 сек

Лхасаранова Намгр - Улаалзай.mp3 3 мин 41 сек

Намгар Лхасаранова - Song.mp3 4 мин 59 сек

Намгар Лхасаранова - Ёохорой Дуун.mp3 2 мин 22 сек

Намгар Лхасаранова - Арадай Хvгжэм.mp3 2 мин 52 сек

Намгар Лхасаранова - В сердце твоем луна.mp3 4 мин 6 сек

Намгар Лхасаранова - Гайхмаар аа!.mp3 2 мин 33 сек

Намгар Лхасаранова - Жонон Хонгор.mp3 2 мин 14 сек

Намгар Лхасаранова - Уужам Буряад Орон.mp3 3 мин 53 сек

Намгар Лхасаранова - Цэ Вангийн Хошууны Охин.mp3 2 мин 42 сек

Чимитдоржиев А., Лхасаранова Н. - Мэндэ амар.mp3 1 мин 48 сек

НУМА - монгольская песня.MP3 3 мин 8 сек

НУМАА - Салхитай намар.mp3 1 мин 56 сек

НУМАА - Эреэн алаг булжамоор .mp3 3 мин 12 сек

Песня об Аге.MP3 3 мин 23 сек

Поздравление для Александра Михайловича.mp3 5 мин 51 сек

Аргада В Пвнтаев Д Хоброков Раднаев Чингис .mp3 4 мин 23 сек

Дурлаб гыш даа Н Нар Оюу Раднаев Чингис .mp3 3 мин 28 сек

Заяашамни Б Должон Н Шабаев Раднаев Чингис.mp3 3 мин 31 сек

Инаг дуран хаанабши Н Нар Оюу А Бадаев Раднаев Чингис.mp3 3 мин 22 сек

Наhанай нухер П.Дамиранов Ч.Дымчиков исп Чингис Раднаев аран.mp3 4 мин 16 сек

Нартын зам муз со Жанцанноров Раднаев Чингис и Сэсэгма.mp3 5 мин 44 сек

Одод соо шамай угылнэб Н Нар Оюу Дулмаа Раднаев Чингис.mp3 3 мин 41 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 01 Аргада 1.mp3 4 мин 23 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 02 Дурлаб гыш даа 2.mp3 3 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 03 Сэдьхэлэйм наран 3.mp3 4 мин 22 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 04 Эжыдээ 4.mp3 3 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 05 Уран дуран 5.mp3 4 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 06 Инаг дуран хаанабши 6.mp3 3 мин 22 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 01 Нартын зам 1.mp3 5 мин 44 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 02 Наhанай нухэр 2.mp3 4 мин 16 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 03 Саран сэвх 3.mp3 3 мин 24 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 04 Одод соо шамай угылнэб 4.mp3 3 мин 41 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 05 Турэhэн удэр 5.mp3 4 мин 40 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 06 Заяашамни 6.mp3 3 мин 31 сек

Саран сэвх Б Должон Хурэл Баатар Раднаев Чингис .mp3 3 мин 24 сек

Сэдьхэлэйм наран В Цыдыпов Ю Бальжинимаев Раднаев Чингис.mp3 4 мин 22 сек

Турэhэн удэр Н Баярхуу С Жамбалов Раднаев Чингис.mp3 4 мин 40 сек

Уран дуран Вл Цыдыпов Юндэн Бальжинимаев Раднаев Чингис .mp3 4 мин 28 сек

Уулым-харгы зурына БНП исп Чингис Раднаев сопр анс Монголия.mp3 2 мин 45 сек

Хаанабши Н.Нар-Оюу исп Чингис Раднаев.mp3 3 мин 16 сек

Эжы минь - калмыцкая нар п. исп Чингис Раднаев сопр анс мори.mp3 4 мин 4 сек

Ээжден нереден дуун калмыцкая нар песны Раднаев Чингис.mp3 3 мин 28 сек

РАДНАЕВ.mp3 3 мин 7 сек

SaranTuya - Chagnaya (Listen to Your Heart).mp3 3 мин 10 сек

SaranTuya - Ekher Saran (Double Moon).mp3 5 мин 24 сек

SaranTuya - Ergekh Durvun Uiral (4 seasons).mp3 3 мин 21 сек

SaranTuya - Instrumental.mp3 3 мин 20 сек

SaranTuya - Martya (Forget) remix.mp3 4 мин 21 сек

SaranTuya - Mini duu (My Song) remix.mp3 4 мин 46 сек

SaranTuya - Mini duu.mp3 4 мин 51 сек

SaranTuya - Mini eej temechin (My mother).mp3 3 мин 44 сек

SaranTuya - Sanana Sanana.mp3 4 мин 9 сек

SaranTuya - Tursun udreen duu (Birthday song).mp3 3 мин 46 сек

Дымбрылова Наталья.mp3 4 мин 37 сек

Пантаев Владлен, Сультимова Наталья - Зорюулга.mp3 3 мин 12 сек

Сультимова Н. - Сэлмэг yдэшэ.mp3 4 мин 8 сек

Сультимова Наталья - Даба-Ёнхорнай.mp3 3 мин 15 сек

Сультимова Наталья - Шиниим тyрэhэн yдэр.mp3 4 мин 36 сек

Сэлмэг+.MP3 4 мин 12 сек

01 - Чамаас би холдогхyй.MP3 3 мин 46 сек

02 - Мороодлийн зyyд.MP3 4 мин 29 сек

03 - Эрхэм сэтгэл.MP3 5 мин 54 сек

04 - Надад итгээч хайрт.MP3 5 мин 21 сек

05 - Чиний бодолд би байаасай.MP3 3 мин 50 сек

06 - Эрх хонгор сэтгэл.MP3 4 мин 32 сек

07 - Yyр шонийн зyyд.MP3 4 мин 40 сек

08 - Дурласан минь буруутай гэж yy.MP3 4 мин 56 сек

09 - Надаа ирээч.MP3 3 мин 21 сек

10 - Бyсгyй бие минь.MP3 3 мин 47 сек

11 - Дурсамж дyyрэн улирал.MP3 3 мин 43 сек

12 - Нэг одор.MP3 4 мин 1 сек

13 - Амьдралд би жаргалтай.MP3 3 мин 38 сек

14 - Архангай аавын минь нутаг.MP3 5 мин 56 сек

15 - Аав ээж.MP3 3 мин 56 сек

16 - Нандин эрдэнэ.MP3 4 мин 22 сек

17 - Хайр сэтгэл.MP3 2 мин 41 сек

18 - Сэтгэл буруугyй.MP3 4 мин 37 сек

01-Эжын турэhэн газартаа.mp3 5 мин 51 сек

02-Ивалгамни.mp3 3 мин 22 сек

03-Аадар бороо.mp3 3 мин 49 сек

04-Инаг дурая гамнаарай.mp3 2 мин 46 сек

05-Намжаа удэшэ.mp3 3 мин 41 сек

06-Восточная песня.mp3 4 мин 16 сек

07-Джимми.mp3 3 мин 22 сек

08-Зуби-Зуби.mp3 3 мин 44 сек

09-Ононой эрье дээрэ.mp3 4 мин 29 сек

10-Алтаргана.mp3 4 мин 42 сек

11-Туруушын дуран.mp3 3 мин 59 сек

12-Лебединая верность.mp3 5 мин 57 сек

13-Гансахан шамайе.mp3 3 мин 55 сек

14-Хатуба Индия.mp3 4 мин 3 сек

15-Орокино Индия.mp3 3 мин 19 сек

16-hэрюхэн hуни.mp3 4 мин 14 сек

17-Ивалгамни+.mp3 3 мин 17 сек

Тогочиев Зоригто - Инаг дураяа гамнарай.mp3 2 мин 27 сек

Тогочиевы Зоригто и Нонна - Адар боро.mp3 3 мин 42 сек

Тогочиевы Зоригто и Нонна - индийская песня.mp3 3 мин 26 сек

Тоонто Нютаг.MP3 3 мин 58 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Минии нютаг.mp3 2 мин 25 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Сагай hэлгээн.mp3 2 мин 25 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Унгын голой дангина.mp3 2 мин 28 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Юндэн чоогоо.mp3 3 мин 28 сек

Урагша - Ерэхээ яагааш.mp3 2 мин 58 сек

Урагшаа - 1.mp3 6 мин 39 сек

Урагшаа - 10.mp3 4 мин 56 сек

Урагшаа - 11.mp3 4 мин 0 сек

Урагшаа - 12.mp3 4 мин 18 сек

Урагшаа - 13.mp3 7 мин 57 сек

Урагшаа - 2.mp3 4 мин 59 сек

Урагшаа - 4.mp3 3 мин 13 сек

Урагшаа - 5.mp3 4 мин 58 сек

Хаанхинайл ааб.MP3 1 мин 58 сек

Хамаев Баир - Yнгэтэ юртэмсэ.mp3 3 мин 7 сек

Хамаев Баир - Залуушуулай дуун.mp3 1 мин 57 сек

Хандажапов Чингис - Залуу уе саг.mp3 4 мин 19 сек

Хани-нухэд.MP3 5 мин 6 сек

Буряад орон.mp3 5 мин 0 сек

Гайхамаараа.mp3 2 мин 43 сек

ЕХОР-1.mp3 4 мин 22 сек

Ехор-2.mp3 3 мин 8 сек

Ехор-3.mp3 4 мин 34 сек

Таван хасак.mp3 3 мин 1 сек

Торгон хээрын алхань.mp3 3 мин 25 сек

Хададаа модониинь.mp3 3 мин 12 сек

Эрбэд соохор.mp3 4 мин 35 сек

Юндэнгоогоо.mp3 2 мин 23 сек

Цергэмаа, Хавдам - Уусын дуун - свадебная песня 5077.mp3 2 мин 4 сек

Дымбрын Цыренов - 5462.mp3 14 мин 57 сек

Дымбрын Цыренов - Мой город - 5462.mp3 3 мин 34 сек

Дымбрын Цыренов - Синие ели - 5462.mp3 3 мин 47 сек

Дымбрын Цыренов - Хуухэн дуухэй.mp3 2 мин 25 сек

Дымбрын Цыренов - Хухлел даа - 4833.mp3 2 мин 14 сек

Дымбрын Цыренов- Би шамдаа ерээб - 5462.mp3 4 мин 2 сек

Дымбрын Цыренов- Элдин хонгор Улхасаам - 5462.mp3 3 мин 33 сек

Муз.ит.комп.Варио Скажите,девушки.mp3 3 мин 39 сек

Песни М Шагдарова.mp3 6 мин 24 сек

Поет Митуп Шагдаров.mp3 19 мин 49 сек

Шагдаров и Будаев Амрагай хэшэг.mp3 4 мин 27 сек

Шагдаров М Аба эжын пургаал Пантаев В -Ч Гуруев.mp3 3 мин 7 сек

Шагдаров М Нюдэнэй галхан Дамиранов Лубсанов В.mp3 2 мин 1 сек

Шагдаров Миттуп Дуран залуу болгодог.mp3 2 мин 49 сек

Шагдаров Митуп Инагтаа.mp3 4 мин 22 сек

Шагдаров Митуп Турушын дуран.mp3 2 мин 59 сек

Шагдаров Митуп Хани нухэд.mp3 4 мин 53 сек

Шагдаров Митуп Эжы тухай дуун.mp3 3 мин 29 сек

Шагдуров Митуп Зорихол байна.mp3 4 мин 10 сек

Шагдуров Доржо - Зэдын соло- 5230.mp3 3 мин 46 сек

Шагдуров Доржо - Нангин мэдэрэл.mp3 2 мин 53 сек

Шагдуров Доржо - Сагаан Дали.mp3 3 мин 11 сек

Шагдуров Доржо - Хабарай мульhэн - 5229.mp3 2 мин 51 сек

Туруушын дуран - Шагнаева.mp3 3 мин 20 сек

Туруушын дуран на русс.яз.- Шагнаева.mp3 3 мин 20 сек

Шагнаева Инна - Алтан сэргэ.mp3 3 мин 44 сек

Шагнаева Инна - Аха нютаг.mp3 3 мин 56 сек

Шагнаева Инна - Возьми меня с собой.mp3 5 мин 0 сек

Шагнаева Инна - Гитара.mp3 4 мин 10 сек

Шагнаева Инна - Гори свеча.mp3 4 мин 4 сек

Шагнаева Инна - Зyрхэнэйм бyргэд.mp3 4 мин 12 сек

Шагнаева Инна - Залуу yе саг.mp3 4 мин 3 сек

Шагнаева Инна - Мyнхэ дуран р яз.mp3 3 мин 45 сек

Шагнаева Инна - Мyнхэ дуран.mp3 3 мин 47 сек

Шагнаева Инна - Минии зурхэн Харландаа .mp3 3 мин 41 сек

Шагнаева Инна - Минии эрдэни.mp3 4 мин 0 сек

Шагнаева Инна - Наhанайм нyхэртэ.mp3 5 мин 4 сек

Шагнаева Инна - Первая любовь.mp3 3 мин 22 сек

Шагнаева Инна - Сагаан саhан.mp3 3 мин 47 сек

Шагнаева Инна - Тyрyyшын дуран + Первая любовь.mp3 4 мин 16 сек

Шагнаева Инна - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 30 сек

Шагнаева Инна - Хабарай хубун.mp3 3 мин 1 сек

Шагнаева Инна - Хабарай хубуун.mp3 3 мин 8 сек

Шагнаева Инна - Хара морин .mp3 3 мин 13 сек

Шагнаева Инна - Шэнэ жэлээр.mp3 4 мин 27 сек

Шагнаева Инна - Эта долгая ночь.mp3 3 мин 47 сек

Шанюшкина Чимита - Инаг шамдаа.mp3 3 мин 40 сек

Шанюшкина Чимита - Шамханда.mp3 1 мин 28 сек

Шойдагбаева Галина - Эжымни-1.mp3 4 мин 30 сек

Эжым тYрэhэн газарта.MP3 4 мин 37 сек

Эрдынеев Гуржаб - Yргэн хyнтэй.mp3 3 мин 32 сек

Эрдынеев Гуржаб - Элбэг нарата Хилганамнай.mp3 4 мин 26 сек

Доп. информация: вообщем то солянка бурятская

 • Like 3
Link to comment
 • 8 months later...

xattab

РЕСПЕКТИЩЕ!!! Ты БОГ *31

Чисто приличия ради скачал бур песни, дык Туруушын Дуран в исполнении Аюржанаевой на слезу пробило неподецки :) В последний раз я наверна ещё в школе ревел))) Уже забыл что значит плакать =')

есть ли пиано версия Туруушын дуран?! Я б подобрал

Link to comment
 • 2 months later...
 • 3 weeks later...

Сультимова Наталья - Шиниим тyрэhэн yдэр.mp3 4 мин 36 сек

Вот эту песню ищу..! Только в другом исполнении, Зоригто Тогочиев ну или хотя бы в любом, но в мужском исполнении.! Не очень Наталья исполняет эту песню..! Есть или это всё что есть..!? :)

Link to comment
 • 5 months later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 2 months later...
 • 4 months later...
 • 1 year later...
 • 3 months later...
 • 1 year later...
 • 6 months later...

Бурятские песни (1990-2007) MP3

Страна: Россия

Жанр: бурятские

Формат: MP3

Треклист:

Aлтан дэлхэйн жама ёhоор.mp3 4 мин 25 сек

Адуушанай дуун.mp3 1 мин 40 сек

Албатаев В. - Унтаршагуй тyдэг.mp3 3 мин 8 сек

Албатаев В. - Эжымни.mp3 3 мин 34 сек

Албатаев Владимир - Ерэхээ яагаш.mp3 1 мин 55 сек

Амар Сайн - `гэсэр` (Отрывок Из Эпоса).mp3 4 мин 59 сек

Амар Сайн - `гэсэр`. Война Между Тэнгриев.mp3 6 мин 39 сек

Амар Сайн - Абэн Тоонто.mp3 5 мин 12 сек

Амар Сайн - Алтай Хангайн Магтаал.mp3 3 мин 24 сек

Амар Сайн - Алхан Уулын Магтал.mp3 3 мин 12 сек

Амар Сайн - Алханын Шулуудын Аялганууд.mp3 2 мин 46 сек

Амар Сайн - Богдо Дунжэн Гарбын Магтаал.mp3 3 мин 51 сек

Амар Сайн - Буряэд Лимбын Аялга.mp3 4 мин 7 сек

Амар Сайн - Жонон Хара Морины Магтаал.mp3 3 мин 47 сек

Амар Сайн - Сансарын Хурдэ.mp3 4 мин 3 сек

Амар Сайн - Сахюур Мунгэн Саяамни.mp3 2 мин 57 сек

Амар Сайн - Ундэр Уулануудэн Магтаал.mp3 5 мин 32 сек

Амар Сайн - Уулэн Бор.mp3 2 мин 36 сек

Амар Сайн - Хоомээн Дурбэн Турэл.mp3 8 мин 6 сек

Амар Сайн - Элеэ Бургэд.mp3 4 мин 36 сек

Амар Сайн - Юуртэмсын 12 Жэлнууд.mp3 2 мин 43 сек

АЮРЖАНАЕВА - Аша Yрынь Харюулhайб, ПАНТАЕВ.MP3 3 мин 51 сек

АЮРЖАНАЕВА - Захяа дуун, ДАМИРАНОВ ,ЧИМИТОВ.MP3 4 мин 29 сек

АЮРЖАНАЕВА - Уулын харгы зурынал, МАНЖИГЕЕВ.mp3 2 мин 17 сек

АЮРЖАНАЕВА - ХYнэй наhан.MP3 3 мин 10 сек

АЮРЖАНАЕВА - Хулеэлгэн, ДАМИРАНОВ.MP3 5 мин 22 сек

АЮРЖАНАЕВА - Хусэл, ЦЫРЕНДАШИЕВ, ДАМБАЕВ.MP3 3 мин 58 сек

АЮРЖАНАЕВА - Энхэрэл.MP3 4 мин 3 сек

Аюржанаева Х., Батодоржиев Б. - Улаан-Удэмни .mp3 4 мин 32 сек

Аюржанаева Хажидма - Дуулгыш намдаа.mp3 3 мин 54 сек

Аюржанаева Хажидма - Намар.mp3 2 мин 42 сек

Аюржанаева Хажидма - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 14 сек

Аюржанаева Хажидма - Убэр зоохой.mp3 3 мин 55 сек

Аюржанаева Хажидма - Улаан-Yдэ тухай дуун.mp3 3 мин 11 сек

Аюржанаева Хажидма - Хyлеэлгэн.mp3 5 мин 19 сек

Аюржанаева Хажидма - Эгэшэ аха хоёрни 2492.mp3 3 мин 58 сек

Аюржанаева Хажидма - Эжынгээ тyрэhэн нютагтаа.mp3 6 мин 25 сек

Аба эжын захяа БНП Бадма Ханда Аюшеева.mp3 2 мин 20 сек

Алтан Уула П Дамиранов Н Артугаева исп Б Х Аюшеева.mp3 4 мин 45 сек

Ангуушанай дуун(Хууяа шэлэ).mp3 3 мин 28 сек

Аюшеева Б-Х., Бадлуев Д.-2 - hанааб шамайгаа.MP3 4 мин 55 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Наян наваа.mp3 4 мин 20 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Сагаатай голни.mp3 3 мин 14 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Тэнгэриин долоон yбгэдyyд.mp3 3 мин 37 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Шэбэртэ.mp3 4 мин 6 сек

Аюшеева Бадма-Ханда - Эжыдээ-2.mp3 4 мин 46 сек

Аюшеева Бадма-Ханда.mp3 4 мин 23 сек

Загаhатамнай мэндэ П Дамиранов В Тугдэмэй Б Х Аюшеева.mp3 3 мин 30 сек

Хадын хажуугаар БНП Б Х Аюшеева.mp3 2 мин 29 сек

Хадын хажуугаар.mp3 2 мин 34 сек

Хамер хахархай (Шог дуун).mp3 1 мин 21 сек

Шог дуун БНП Б Х Аюшеева.mp3 1 мин 23 сек

Бадлуев Дандар-2.mp3 3 мин 38 сек

Бадмацыренов Ж-Баярма Раднаева -Захяа дуун- П Дамиранов- Г .mp3 3 мин 46 сек

Бадмацыренов Ж. - Тэбхэр сагаан табин наhан.mp3 4 мин 0 сек

Бадмацыренов Ж. - Эгэтын Адаг.mp3 3 мин 28 сек

Бадмацыренов Жаргал - Аба эжыдээ.mp3 2 мин 55 сек

Бадмацыренов Жаргал - Бурятия.mp3 3 мин 23 сек

Бадмацыренов Жаргал - Галтай.mp3 3 мин 59 сек

Бадмацыренов Жаргал - Захяа дуун.mp3 3 мин 44 сек

Бадмацыренов Жаргал - Зурхэн.mp3 4 мин 16 сек

Бадмацыренов Жаргал - Мэдэгмааша.mp3 1 мин 49 сек

Бадмацыренов Жаргал - Ошор булагни.mp3 3 мин 33 сек

Бадмацыренов Жаргал - Сагаалган.mp3 3 мин 27 сек

Бадмацыренов Жаргал - Хyyхэн дyyхэй.mp3 2 мин 21 сек

Бадмацыренов Жаргал - Хyнэй наhан.mp3 4 мин 8 сек

Бадмацыренов Жаргал - Элдин хонгор Улхааса.mp3 5 мин 7 сек

Бадмацыренов Жаргал - Эльдин нэмэhэг хабарнай.mp3 4 мин 32 сек

Бадмацыренов Жаргал -Айлшантай айл шаргалтай.mp3 2 мин 51 сек

Жаргал Бадмацыренов - Бурятия моя А.Андреев М.Чойбонов .mp3 3 мин 16 сек

Базаров Б. - Хyхы шубуун донгодоо.mp3 3 мин 19 сек

БАЛДАКОВ - Байсын шулуун.MP3 2 мин 38 сек

БАЛДАКОВ - Баргажан.mp3 3 мин 52 сек

Бальжинимаев Д.-Азатйб даа .mp3 2 мин 27 сек

Бальжинимаев Д.-Сэрэгтэ мордохо.mp3 2 мин 44 сек

Бальжинимаев Д.-Хахасахагуй дуран.mp3 3 мин 29 сек

Бальжинимаев Данзан - Намжаа удэшэ.mp3 4 мин 16 сек

Бальжинимаев Данзан - Танил бэшэл хоер аад .mp3 2 мин 47 сек

Бальжинимаевы Данзан и Бэлигма - Хахасаагуй дуран.mp3 3 мин 23 сек

Батодоржиев Б., Аюржанаева Х. - Аба эжыдээ.mp3 2 мин 10 сек

Батодоржиев Б., Аюржанаева Х. - Минии нютаг.mp3 3 мин 1 сек

БАТОДОРЖИЕВА Арюна - Энэ наhан.MP3 3 мин 48 сек

Батодоржиевы - Дуранайм эхин инагхам шамhаа - 4857 .mp3 3 мин 55 сек

Батодоржиевы А. и Б..mp3 4 мин 13 сек

Батодоржиевы Баир и Арюна - Би шамдаа - коррекция.mp3 3 мин 53 сек

Батодоржиевы Баир и Арюна - Би шамдаа ерээб.mp3 3 мин 57 сек

Батсух Эрдэни.mp3 3 мин 47 сек

Батсух -Уелхэ наhан.mp3 2 мин 20 сек

Батсух -Ши талаанши.mp3 4 мин 13 сек

Батсух -Эрмэлзэл.mp3 2 мин 59 сек

Батсух Эрдэни - Мунхэ дуран.mp3 3 мин 43 сек

Батсух Эрдэни - Нютаг.mp3 2 мин 52 сек

Батсух Эрдэни - Ши наhанайм талаанши.mp3 4 мин 12 сек

Ц.Шойжонимаев,Н.Артугаева Унгэтэ сэнхир дэлхэйдэрэ исп Эрдэн.mp3 3 мин 46 сек

Эрдэни Батсух Зохид.mp3 2 мин 39 сек

Баянхан Хэжэнгэ.mp3 2 мин 48 сек

БАЯРТУЕВ - Джарун Хашор.mp3 5 мин 46 сек

Бороев Александр - Агамнай.wav 4 мин 42 сек

Бороев Александр - Агамнай.wav 4 мин 42 сек

Бочиктоев Д-Д. - Ленхобо.mp3 4 мин 7 сек

БУДАЕВ - Хани нухэд.mp3 5 мин 8 сек

Будаев Б. - Наhанай ошолго.mp3 4 мин 14 сек

Будаев Батор - Уулахан Барханайм орой дээгyyр.mp3 4 мин 7 сек

Будаева Н. - Эжы аба хоернай.mp3 2 мин 27 сек

БУДАЕВА Наталья - Инагай захяа, ПАВЛОВ.mp3 2 мин 33 сек

БУДАЕВА Наталья - Ургы, ДАМИРАНОВ.mp3 2 мин 59 сек

БУНЕЕВА Светлана - Холын харгыда.MP3 3 мин 6 сек

Бунеева Светлана, Борисов Владимир - Байгал далай.mp3 2 мин 12 сек

Бурхиев Р. - Дангинамни.mp3 4 мин 26 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Бэшэг (сл. З.Мункуевой).MP3 4 мин 1 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Жэргэмэл (сл.Ш-Н.Цыденжапова).MP3 2 мин 28 сек

Бурхиев Ринчин - Мунхэл даа - 5512.mp3 2 мин 35 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Сагаалганар (сл. Х.Галсановой).MP3 2 мин 58 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Улаалзай (сл. Д.Доржогутабай).MP3 2 мин 19 сек

Бурхиев Ринчин - Уурэй сайхын урда тээ - 4724.mp3 2 мин 0 сек

БУРХИЕВ Ринчин - Эдир наhан унгэроол даа (сл. Д.Доржогутабай.MP3 4 мин 5 сек

Бухаев В..mp3 4 мин 20 сек

Гимн Бурятии - ОНИ.mp3 3 мин 4 сек

Абын hэшхэл П.Дамиранов Б.Юндунова Д.Дашиев1996.mp3 5 мин 8 сек

Анаа нютаг Аламни П.Дамиранов Ц.Хамаев Д.Дашиев1999.mp3 4 мин 28 сек

Время П.Дамиранов Дондок Улзытуев Д.Дашиев1999.mp3 3 мин 15 сек

Ганса наhан П.Дамиранов Д.УлзытуевД.Дашиев1996.mp3 4 мин 37 сек

Гэсэрэй магтаал П.Дамиранов С.Чагдуров Д.Дашиев1998.mp3 3 мин 37 сек

Дала наанай далай П.Дамиранов Ч.Гуруев Д.Дашиев 2001.mp3 4 мин 43 сек

ДАШИЕВ - Абын hэшхэл.mp3 5 мин 10 сек

ДАШИЕВ - О родной земле,АНДРЕЕВ.mp3 3 мин 36 сек

ДАШИЕВ - Хориин аймаг.MP3 3 мин 15 сек

Дашиев Д Дуран тухай дуун Цырендашиев Улзытуев Д.mp3 3 мин 41 сек

Дашиев Д Захяа дуун П Дамиранов Чимитов.mp3 5 мин 2 сек

Дашиев Д Инзагатын вальс Ю Ирдынеев-М Чойбонов.mp3 2 мин 58 сек

Дашиев Д Эжымни Андреев.mp3 3 мин 52 сек

Дашиев Д-Ганса наhан П Дамиранов Улзытуев.mp3 4 мин 32 сек

Дашиев Дугаржаб - Буряад оронайм соло.mp3 2 мин 53 сек

Дашиев Дугаржаб - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 54 сек

Дашиев Дугаржаб - Хани нухэд .mp3 4 мин 38 сек

Дашиев Дугаржаб - Хориин.mp3 3 мин 4 сек

Дашиев Дугаржаб - Эжымни.mp3 3 мин 59 сек

Дашиев Дугаржап-О родной земле на б.яз.mp3 3 мин 41 сек

Дашиев Ташар нютаг Дамиранов Батоев Б.mp3 2 мин 56 сек

Дашиев Турушын дуран.mp3 3 мин 55 сек

Инаг дурая гамнаарай МЗ 2313 А Андреев Г Чимитов Д Дашиев ОБ.mp3 2 мин 34 сек

Инагтаа П.Дамиранов Г.Чимитов Д.Дашиев1998 .mp3 6 мин 23 сек

МЗ-4099 - Эгэтын адаг (Андреев-Г.Чимитов) .mp3 3 мин 51 сек

МЗ-4202 - Гимн 15 буддийским божествам -Дашиев (Ирдынеев-Даш.mp3 21 мин 43 сек

Напев П.Дамиранов Дондок Улзытуев Д.Дашиев1999.mp3 2 мин 37 сек

Ноехомни П.Дамиранов Б.Ботоев Д.Дашиев1996.mp3 2 мин 55 сек

Романс-Я встретил Вас.mp3 3 мин 38 сек

Хорин аймаг МЗ 1914 Б.Цырендашиев Д Жалсараев исп Д Дашиев ф.mp3 3 мин 6 сек

Хэжэнгэмнай П.Дамиранов В.Тугдэмэй Д.Дашиев1998.mp3 4 мин 12 сек

Дашиева Б-Х. - Амаршалгын дуун.mp3 2 мин 9 сек

Доржиева Мэдэгма - Дуран.mp3 3 мин 7 сек

Дугданова Дарима - Харгын заяа.mp3 2 мин 55 сек

Дугданова ДАрима - Хэжэнгэмни.mp3 4 мин 5 сек

Барбагайн шэнээн байхадам -б н п .mp3 2 мин 49 сек

Диск - Ага нютагай домог (Б Балжинимаева).mp3 3 мин 40 сек

Диск - Сэдьхэлэй гуниг (Дамиранов-Очиров).mp3 3 мин 19 сек

Елбонов Михаил - Yргэнхэн Баргажан.mp3 2 мин 55 сек

ЕЛБОНОВ Михаил - Наhанай зургэ харгы.MP3 4 мин 0 сек

Елбонов Михаил - Ольхон (Ойхон)сопр.ОБНИ.mp3 4 мин 41 сек

ЕЛБОНОВ Михаил - Тэнгэриин 7 убгэд.MP3 3 мин 22 сек

Истий дуу. Дууhан нэ тин тин А Моргусов сл И Алексеева М Елб.mp3 3 мин 3 сек

МЗ-2781 Дуран тухай дуун (В Пантаев).mp3 2 мин 20 сек

МЗ-3790 -Дуранай хусэн (Пантаев-Цыденжапов).mp3 2 мин 49 сек

МЗ-3790 -Песня о любви -Начало пути (Пантаев -Пурбуев) .mp3 2 мин 15 сек

МЗ-3790 -Улзы хээрхэнууд (Пантаев -Дагбаев) .mp3 3 мин 27 сек

МЗ-3888 -Минии нютаг (В Пантаев).mp3 2 мин 43 сек

МЗ-4454 (МЗ-3790) - Песня Будамшу (Ю Ирдынеев).mp3 1 мин 50 сек

МЗ-4456-Хабартаа (Пантаев-Дагбаев).mp3 2 мин 36 сек

МЗ-4890 - Ханиин заяа (Чулунхуу).mp3 4 мин 39 сек

МЗ-4890 - Холын од руу харавчих вии дээ хоо(Чинзориг).mp3 3 мин 19 сек

МЗ-4890 Гарын арван хуруу - МНП.mp3 2 мин 13 сек

МЗ-4890 Турсэн нютаг - МНП.mp3 3 мин 22 сек

МЗ-4992 - Кушэгортоо - б н п .mp3 3 мин 18 сек

МЗ-5056- Гоел даа (Пантаев-Д Хобранова).mp3 3 мин 0 сек

МЗ-5290 -Залиршагуй хусэн(Бальжинимаева-Чойбонов).mp3 3 мин 18 сек

МЗ-5335 - Наhанай зургэ (Б Хамаев-Доноев).MP3 4 мин 0 сек

МЗ-5501- Наhанай ошолго(Пантаев-Ц-Д Хамаев).mp3 4 мин 57 сек

МЗ-5521- Хужар (Пантаев-Тапхаев).mp3 3 мин 25 сек

МЗ-5532- Харгын дуун (Дамиранов-Хобраков).mp3 2 мин 46 сек

МЗ-5543- Угнасаа (обр А Бутуханов).mp3 2 мин 41 сек

МЗ-5549 - Курумканский вальс(Горшков-Дамдинов).mp3 3 мин 9 сек

МЗ-5554-Учрах хувьгуй заяа(Цырен-Чимит).MP3 4 мин 17 сек

МЗ-5591- Бу мартаарай (Дамиранов-Ангабаев).mp3 2 мин 3 сек

Ольхон Б Цырендашиев М Елбонов.mp3 4 мин 27 сек

Ольхон(Ойхон)сопр.ОБНИ.mp3 4 мин 41 сек

Сэдьхэлэй дуун П Дамиранов сл Бато-Мунко Очирова исп М Елбо.mp3 3 мин 18 сек

Тэнгэриин 7 убгэдууд (Шойжинимаев-Доржиева).mp3 2 мин 54 сек

Угнаасайн аялга (б н п -обр Ю Ирдынеев.mp3 2 мин 57 сек

Усть - Орда (Пантаев- Петонов).mp3 3 мин 50 сек

Уужамхан (Наранбатоор-Сэрсэгма).mp3 2 мин 40 сек

Уулвн оройгоор харахадам - б н п .mp3 2 мин 52 сек

Жалсанов Жаргал - Нюдэнэй галхан.mp3 3 мин 29 сек

Жалсанова Жаргал - Минии жаргал.mp3 3 мин 34 сек

Жамбалов Саян - Адуушанай дуун.mp3 3 мин 12 сек

Жамбаловы - Буртэ шоно.mp3 4 мин 5 сек

Жамбаловы Звезда Кочевника.mp3 4 мин 57 сек

Жамбаловы Саян и Эржена - Эжэл гансам ерээрэй.mp3 2 мин 33 сек

Эржена и Саян Жамбалова - Мой город над Селенгой В.Усович А..mp3 3 мин 23 сек

Жаргалсайхан, Чингис - Эхэ нютаг.mp3 4 мин 6 сек

Залуу наhан.wav 3 мин 47 сек

Занданов Д. - Yнгын голой дангина.mp3 3 мин 45 сек

Занданов Д., Дамдинжапова Т. - Эжэл гансам ерээрэй.mp3 2 мин 49 сек

Захамин.mp3 2 мин 33 сек

Инаг дураяа гамнаарай.mp3 2 мин 3 сек

Кижинга.MP3 2 мин 55 сек

МАГТААЛ.MP3 7 мин 43 сек

Найдал - Залуу наhан.mp3 3 мин 52 сек

Лхасаранова Нам -Гэсэрэй зурхэн Б Бальжинимаева В Цыдыпова.mp3 2 мин 21 сек

Лхасаранова Н-Инагай дуун .mp3 2 мин 51 сек

Лхасаранова Н. - Хyнэй наhан.mp3 2 мин 27 сек

Лхасаранова Намгар - Сэлгеэ hуниил газаа.mp3 4 мин 2 сек

Лхасаранова Намгар Улалзай Б Бальжанимаева Ш-Х Базарсадаевой.mp3 3 мин 42 сек

Лхасаранова Намгр - Улаалзай.mp3 3 мин 41 сек

Намгар Лхасаранова - Song.mp3 4 мин 59 сек

Намгар Лхасаранова - Ёохорой Дуун.mp3 2 мин 22 сек

Намгар Лхасаранова - Арадай Хvгжэм.mp3 2 мин 52 сек

Намгар Лхасаранова - В сердце твоем луна.mp3 4 мин 6 сек

Намгар Лхасаранова - Гайхмаар аа!.mp3 2 мин 33 сек

Намгар Лхасаранова - Жонон Хонгор.mp3 2 мин 14 сек

Намгар Лхасаранова - Уужам Буряад Орон.mp3 3 мин 53 сек

Намгар Лхасаранова - Цэ Вангийн Хошууны Охин.mp3 2 мин 42 сек

Чимитдоржиев А., Лхасаранова Н. - Мэндэ амар.mp3 1 мин 48 сек

НУМА - монгольская песня.MP3 3 мин 8 сек

НУМАА - Салхитай намар.mp3 1 мин 56 сек

НУМАА - Эреэн алаг булжамоор .mp3 3 мин 12 сек

Песня об Аге.MP3 3 мин 23 сек

Поздравление для Александра Михайловича.mp3 5 мин 51 сек

Аргада В Пвнтаев Д Хоброков Раднаев Чингис .mp3 4 мин 23 сек

Дурлаб гыш даа Н Нар Оюу Раднаев Чингис .mp3 3 мин 28 сек

Заяашамни Б Должон Н Шабаев Раднаев Чингис.mp3 3 мин 31 сек

Инаг дуран хаанабши Н Нар Оюу А Бадаев Раднаев Чингис.mp3 3 мин 22 сек

Наhанай нухер П.Дамиранов Ч.Дымчиков исп Чингис Раднаев аран.mp3 4 мин 16 сек

Нартын зам муз со Жанцанноров Раднаев Чингис и Сэсэгма.mp3 5 мин 44 сек

Одод соо шамай угылнэб Н Нар Оюу Дулмаа Раднаев Чингис.mp3 3 мин 41 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 01 Аргада 1.mp3 4 мин 23 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 02 Дурлаб гыш даа 2.mp3 3 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 03 Сэдьхэлэйм наран 3.mp3 4 мин 22 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 04 Эжыдээ 4.mp3 3 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 05 Уран дуран 5.mp3 4 мин 28 сек

Раднаев Чингис - CD 1 - 06 Инаг дуран хаанабши 6.mp3 3 мин 22 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 01 Нартын зам 1.mp3 5 мин 44 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 02 Наhанай нухэр 2.mp3 4 мин 16 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 03 Саран сэвх 3.mp3 3 мин 24 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 04 Одод соо шамай угылнэб 4.mp3 3 мин 41 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 05 Турэhэн удэр 5.mp3 4 мин 40 сек

Раднаев Чингис - CD 2 - 06 Заяашамни 6.mp3 3 мин 31 сек

Саран сэвх Б Должон Хурэл Баатар Раднаев Чингис .mp3 3 мин 24 сек

Сэдьхэлэйм наран В Цыдыпов Ю Бальжинимаев Раднаев Чингис.mp3 4 мин 22 сек

Турэhэн удэр Н Баярхуу С Жамбалов Раднаев Чингис.mp3 4 мин 40 сек

Уран дуран Вл Цыдыпов Юндэн Бальжинимаев Раднаев Чингис .mp3 4 мин 28 сек

Уулым-харгы зурына БНП исп Чингис Раднаев сопр анс Монголия.mp3 2 мин 45 сек

Хаанабши Н.Нар-Оюу исп Чингис Раднаев.mp3 3 мин 16 сек

Эжы минь - калмыцкая нар п. исп Чингис Раднаев сопр анс мори.mp3 4 мин 4 сек

Ээжден нереден дуун калмыцкая нар песны Раднаев Чингис.mp3 3 мин 28 сек

РАДНАЕВ.mp3 3 мин 7 сек

SaranTuya - Chagnaya (Listen to Your Heart).mp3 3 мин 10 сек

SaranTuya - Ekher Saran (Double Moon).mp3 5 мин 24 сек

SaranTuya - Ergekh Durvun Uiral (4 seasons).mp3 3 мин 21 сек

SaranTuya - Instrumental.mp3 3 мин 20 сек

SaranTuya - Martya (Forget) remix.mp3 4 мин 21 сек

SaranTuya - Mini duu (My Song) remix.mp3 4 мин 46 сек

SaranTuya - Mini duu.mp3 4 мин 51 сек

SaranTuya - Mini eej temechin (My mother).mp3 3 мин 44 сек

SaranTuya - Sanana Sanana.mp3 4 мин 9 сек

SaranTuya - Tursun udreen duu (Birthday song).mp3 3 мин 46 сек

Дымбрылова Наталья.mp3 4 мин 37 сек

Пантаев Владлен, Сультимова Наталья - Зорюулга.mp3 3 мин 12 сек

Сультимова Н. - Сэлмэг yдэшэ.mp3 4 мин 8 сек

Сультимова Наталья - Даба-Ёнхорнай.mp3 3 мин 15 сек

Сультимова Наталья - Шиниим тyрэhэн yдэр.mp3 4 мин 36 сек

Сэлмэг+.MP3 4 мин 12 сек

01 - Чамаас би холдогхyй.MP3 3 мин 46 сек

02 - Мороодлийн зyyд.MP3 4 мин 29 сек

03 - Эрхэм сэтгэл.MP3 5 мин 54 сек

04 - Надад итгээч хайрт.MP3 5 мин 21 сек

05 - Чиний бодолд би байаасай.MP3 3 мин 50 сек

06 - Эрх хонгор сэтгэл.MP3 4 мин 32 сек

07 - Yyр шонийн зyyд.MP3 4 мин 40 сек

08 - Дурласан минь буруутай гэж yy.MP3 4 мин 56 сек

09 - Надаа ирээч.MP3 3 мин 21 сек

10 - Бyсгyй бие минь.MP3 3 мин 47 сек

11 - Дурсамж дyyрэн улирал.MP3 3 мин 43 сек

12 - Нэг одор.MP3 4 мин 1 сек

13 - Амьдралд би жаргалтай.MP3 3 мин 38 сек

14 - Архангай аавын минь нутаг.MP3 5 мин 56 сек

15 - Аав ээж.MP3 3 мин 56 сек

16 - Нандин эрдэнэ.MP3 4 мин 22 сек

17 - Хайр сэтгэл.MP3 2 мин 41 сек

18 - Сэтгэл буруугyй.MP3 4 мин 37 сек

01-Эжын турэhэн газартаа.mp3 5 мин 51 сек

02-Ивалгамни.mp3 3 мин 22 сек

03-Аадар бороо.mp3 3 мин 49 сек

04-Инаг дурая гамнаарай.mp3 2 мин 46 сек

05-Намжаа удэшэ.mp3 3 мин 41 сек

06-Восточная песня.mp3 4 мин 16 сек

07-Джимми.mp3 3 мин 22 сек

08-Зуби-Зуби.mp3 3 мин 44 сек

09-Ононой эрье дээрэ.mp3 4 мин 29 сек

10-Алтаргана.mp3 4 мин 42 сек

11-Туруушын дуран.mp3 3 мин 59 сек

12-Лебединая верность.mp3 5 мин 57 сек

13-Гансахан шамайе.mp3 3 мин 55 сек

14-Хатуба Индия.mp3 4 мин 3 сек

15-Орокино Индия.mp3 3 мин 19 сек

16-hэрюхэн hуни.mp3 4 мин 14 сек

17-Ивалгамни+.mp3 3 мин 17 сек

Тогочиев Зоригто - Инаг дураяа гамнарай.mp3 2 мин 27 сек

Тогочиевы Зоригто и Нонна - Адар боро.mp3 3 мин 42 сек

Тогочиевы Зоригто и Нонна - индийская песня.mp3 3 мин 26 сек

Тоонто Нютаг.MP3 3 мин 58 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Минии нютаг.mp3 2 мин 25 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Сагай hэлгээн.mp3 2 мин 25 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Унгын голой дангина.mp3 2 мин 28 сек

Трио АЯ-ГАНГА - Юндэн чоогоо.mp3 3 мин 28 сек

Урагша - Ерэхээ яагааш.mp3 2 мин 58 сек

Урагшаа - 1.mp3 6 мин 39 сек

Урагшаа - 10.mp3 4 мин 56 сек

Урагшаа - 11.mp3 4 мин 0 сек

Урагшаа - 12.mp3 4 мин 18 сек

Урагшаа - 13.mp3 7 мин 57 сек

Урагшаа - 2.mp3 4 мин 59 сек

Урагшаа - 4.mp3 3 мин 13 сек

Урагшаа - 5.mp3 4 мин 58 сек

Хаанхинайл ааб.MP3 1 мин 58 сек

Хамаев Баир - Yнгэтэ юртэмсэ.mp3 3 мин 7 сек

Хамаев Баир - Залуушуулай дуун.mp3 1 мин 57 сек

Хандажапов Чингис - Залуу уе саг.mp3 4 мин 19 сек

Хани-нухэд.MP3 5 мин 6 сек

Буряад орон.mp3 5 мин 0 сек

Гайхамаараа.mp3 2 мин 43 сек

ЕХОР-1.mp3 4 мин 22 сек

Ехор-2.mp3 3 мин 8 сек

Ехор-3.mp3 4 мин 34 сек

Таван хасак.mp3 3 мин 1 сек

Торгон хээрын алхань.mp3 3 мин 25 сек

Хададаа модониинь.mp3 3 мин 12 сек

Эрбэд соохор.mp3 4 мин 35 сек

Юндэнгоогоо.mp3 2 мин 23 сек

Цергэмаа, Хавдам - Уусын дуун - свадебная песня 5077.mp3 2 мин 4 сек

Дымбрын Цыренов - 5462.mp3 14 мин 57 сек

Дымбрын Цыренов - Мой город - 5462.mp3 3 мин 34 сек

Дымбрын Цыренов - Синие ели - 5462.mp3 3 мин 47 сек

Дымбрын Цыренов - Хуухэн дуухэй.mp3 2 мин 25 сек

Дымбрын Цыренов - Хухлел даа - 4833.mp3 2 мин 14 сек

Дымбрын Цыренов- Би шамдаа ерээб - 5462.mp3 4 мин 2 сек

Дымбрын Цыренов- Элдин хонгор Улхасаам - 5462.mp3 3 мин 33 сек

Муз.ит.комп.Варио Скажите,девушки.mp3 3 мин 39 сек

Песни М Шагдарова.mp3 6 мин 24 сек

Поет Митуп Шагдаров.mp3 19 мин 49 сек

Шагдаров и Будаев Амрагай хэшэг.mp3 4 мин 27 сек

Шагдаров М Аба эжын пургаал Пантаев В -Ч Гуруев.mp3 3 мин 7 сек

Шагдаров М Нюдэнэй галхан Дамиранов Лубсанов В.mp3 2 мин 1 сек

Шагдаров Миттуп Дуран залуу болгодог.mp3 2 мин 49 сек

Шагдаров Митуп Инагтаа.mp3 4 мин 22 сек

Шагдаров Митуп Турушын дуран.mp3 2 мин 59 сек

Шагдаров Митуп Хани нухэд.mp3 4 мин 53 сек

Шагдаров Митуп Эжы тухай дуун.mp3 3 мин 29 сек

Шагдуров Митуп Зорихол байна.mp3 4 мин 10 сек

Шагдуров Доржо - Зэдын соло- 5230.mp3 3 мин 46 сек

Шагдуров Доржо - Нангин мэдэрэл.mp3 2 мин 53 сек

Шагдуров Доржо - Сагаан Дали.mp3 3 мин 11 сек

Шагдуров Доржо - Хабарай мульhэн - 5229.mp3 2 мин 51 сек

Туруушын дуран - Шагнаева.mp3 3 мин 20 сек

Туруушын дуран на русс.яз.- Шагнаева.mp3 3 мин 20 сек

Шагнаева Инна - Алтан сэргэ.mp3 3 мин 44 сек

Шагнаева Инна - Аха нютаг.mp3 3 мин 56 сек

Шагнаева Инна - Возьми меня с собой.mp3 5 мин 0 сек

Шагнаева Инна - Гитара.mp3 4 мин 10 сек

Шагнаева Инна - Гори свеча.mp3 4 мин 4 сек

Шагнаева Инна - Зyрхэнэйм бyргэд.mp3 4 мин 12 сек

Шагнаева Инна - Залуу yе саг.mp3 4 мин 3 сек

Шагнаева Инна - Мyнхэ дуран р яз.mp3 3 мин 45 сек

Шагнаева Инна - Мyнхэ дуран.mp3 3 мин 47 сек

Шагнаева Инна - Минии зурхэн Харландаа .mp3 3 мин 41 сек

Шагнаева Инна - Минии эрдэни.mp3 4 мин 0 сек

Шагнаева Инна - Наhанайм нyхэртэ.mp3 5 мин 4 сек

Шагнаева Инна - Первая любовь.mp3 3 мин 22 сек

Шагнаева Инна - Сагаан саhан.mp3 3 мин 47 сек

Шагнаева Инна - Тyрyyшын дуран + Первая любовь.mp3 4 мин 16 сек

Шагнаева Инна - Тyрyyшын дуран.mp3 3 мин 30 сек

Шагнаева Инна - Хабарай хубун.mp3 3 мин 1 сек

Шагнаева Инна - Хабарай хубуун.mp3 3 мин 8 сек

Шагнаева Инна - Хара морин .mp3 3 мин 13 сек

Шагнаева Инна - Шэнэ жэлээр.mp3 4 мин 27 сек

Шагнаева Инна - Эта долгая ночь.mp3 3 мин 47 сек

Шанюшкина Чимита - Инаг шамдаа.mp3 3 мин 40 сек

Шанюшкина Чимита - Шамханда.mp3 1 мин 28 сек

Шойдагбаева Галина - Эжымни-1.mp3 4 мин 30 сек

Эжым тYрэhэн газарта.MP3 4 мин 37 сек

Эрдынеев Гуржаб - Yргэн хyнтэй.mp3 3 мин 32 сек

Эрдынеев Гуржаб - Элбэг нарата Хилганамнай.mp3 4 мин 26 сек

Доп. информация: вообщем то солянка бурятская

Где это можно скачать одним разом? 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...